09 413 166 00

Vaihde ja päivystys 24/7

ark: 8 - 16

la - su: Suljettu

Teletilojen lukitus KTL1

Teletilojen lukitusjärjestelmä muuttuu elektromekaaniseksi.​

Jatkossa lukitukset on toteutettu ABLOY PROTEC2 CLIQ -elektromekaanisella lukitusjärjestelmällä. Kauttamme saatte teletilojenne lukitukset viimeisimmän turvallisuustason mukaiseksi toteutettuna.

Rakennuksen omistajalla on vastuu yhteisten teknisten tilojen lukituksesta ja niiden tietoturvallisuudesta.

Yhteisillä teletiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien johtojen kytkentäpaikkoja tai näihin liittymiin kuuluvia telelaitteita. Yhteisiä teletiloja ovat talojakamot, kerrosjakamot, välijakamot, vaihdehuoneet, jakorasiat sekä muut vastaavat tilat. Lukituksella turvataan myös viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta. Perustuslain 10§:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

KTL1-lukitusjärjestelmään on otettu käyttöön elektromekaaninen ABLOY PROTEC CLIQ -teknologia. Jatkossa kiinteistöjen avainsäilöt ja talojakamoiden avainpesät toimitetaan uudella elektromekaanisella sarjoituksella. Teletilojen lukituksiin ei enää saa aiemman mekaanisen lukitussarjan lisäyksiä.

Vuonna 2011 valtakunnalliset teleyritykset, Finanssialan Keskusliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, Kiinteistöliitto ja Isännöitsijäliitto sopivat yhteisestä teletilojen lukituksesta (KTL1), jolla uudet ja saneerattavat tilat sarjoitetaan. Lukitussuositus on elektromekaaninen ABLOY PROTEC CLIQ -etähallintajärjestelmä, johon on vuodesta 2011 lähtien siirrytty asteittain aikaisemmasta mekaanisesta ABLOY PROTEC -järjestelmästä.

Vuoden 2015 alusta vanhoihin KTL1-sarjoihin ei enää ole saatavilla mekaanisia lukkoja tai -avaimia. Uusissa elektromekaanisissa avaimissa mekaaninen osuus säilyy samana kuin vanhassa sarjassa, joten uudet avaimet käyvät myös vanhoihin, mekaanisella lukituksella varustettuihin lukkoihin.

Uusien lukkojen käyttöönotto leviää avainpesien vaihdon myötä. Vanhat KTL1-lukot toimivat edelleen.