09 413 166 00

Vaihde ja päivystys 24/7

ark: 8 - 16

la - su: Suljettu

Laatu ja laatujärjestelmät

Laatu on meille tärkeää. Laatujärjestelmät sisältävät yrityksen päivittäiseen toimintaan kuuluvia ohjeita ja suosituksia, jotka ohjaavat yrityksemme toimintaa.

ISO 9001:2000 sertifikaattia Nro 18337-2008-AQ-HEL-FINAS  ohjaa toimintamme ja palvelumme toimintoja.

ISO 14001:2004 sertifikaatti nro 63585-20090AE-FIN-FINAS ympäristö-laatujärjestelmä edellyttää ympäristövaikutusten huomioon ottamista niin projektien suunnittelussa, laitevalinnoissa kuin niiden käytössä sekä yleisesti yrityksen koko toiminnassa. Ympäristöpolitiikkamme lähtökohtana on turvaurakoitsijan toiminnan kehittäminen siten, että jokainen työntekijä sekä välttää omassa työssään ympäristön saastuttamista ja resurssien tuhlailemista että omaehtoisesti tuo esiin koko yrityksen toimintaan vaikuttavia, em. tavoitteita edistäviä näkökohtia ja toimenpiteitä.  Tuotteiden elinkaaressa sovellamme ympäristösertifikaatin asettamia vaatimuksia niiden elinkaarelle ja ympäristöystävällisyydelle. Yritys pyrkii käyttämään luonnonvaroja säästeliäästi vähentämällä materiaalinkulutusta, parantamalla energiankäytön tehokkuutta sekä vähentämällä kaatopaikalle menevien jätteiden määrää. Jätteiden lajittelua, kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä tehostetaan. Ympäristöasiat otetaan huomioon myös hankintapäätöksiä tehtäessä, mikäli se on liike-taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Energiankulutusta pyritään vähentämään rakennusten ja laitteiden kunnossapidolla, kasvattamalla henkilökunnan energiansäästömyönteisyyttä riittävällä ohjeistuksella.

OHSAS 18001:2008 sertifikaatti nro 148700-2014-AHSO-FIN-FINAS on työturvallisuuden sertifikaatti, jonka mukaan yrityksemme sisäiset ja ulkoiset toiminnat henkilöstö- seä asiakasrajapinnassa ohjaavat toimintaamme.

Turvatalo Tapiolan Yleishuolto Oy on ABLOY Oy:n valtuuttama lukkoliike sekä Finanssialan Keskusliiton hyväksymä lukko- sekä rikosilmoitinliike.

 

LAATUPOLITIIKKA

Turvatalo Tapiolan Yleishuolto Oy:ssä noudatamme seuraavaa toimintapolitiikkaa:

1. Tavoittelemme toiminnassamme erinomaisuutta. Kehitämme ja toimitamme kerralla oikein periaatteella laadukkaita ja asiakkaidemme odotukset täyttäviä tai ylittäviä palveluja ja turvallisuusjärjestelmiä. Näin toimien varmistamme tavoitteisiimme pääsemisen.

2. Tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaidemme odotukset, seuraamme heidän tyytyväisyyttään ja toteutamme
toimintamme kehitystoimia asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

3. Laatupolitiikkamme on pyrkiä toiminnassamme asiakasodotukset täyttävään hyvään laatuun, jossa saamme asiat kerralla kuntoon.

4. Työturvallisuuspolitiikkamme on tavoitella 0 tapaturmaa vuodessa. Tunnistamme työn ja työympäristön riskit, joiden perusteella käynnistämme ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

5. Ympäristöpolitiikkamme on huolehtia toiminnassamme syntyvän jätteen kierrätyksestä.

6. Hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme ja toimittajiemme vahvuuksia kehittää liiketoimintaamme ja
palveluitamme.

7. Noudatamme toiminnassamme lakeja ja asetuksia, viranomaismääräyksiä ja toimialamme standardeja.

8. Johto näyttää suunnan ja toimintamme päämäärät, resursoi ja varmistaa toimintapolitiikkamme toteutumisen säännöllisin katselmuksin.

9. Jokaisella on oma vastuunsa toimia oikein päämääriemme ja tavoitteidemme saavuttamiseksi